Are you 18 years old?
CONSUMPTION OF ALCOHOL HAS A NEGATIVE IMPACT. IT IS PROHIBITED TO SELL IT, BUY IT AND PASS IT ON TO MINORS.

Press releases

24.02.14
Cēsu alus iegulda darbinieku attīstībā

Meklējot iespējas darbinieku attīstībai, Cēsu alus 2013.gadā iesaistījās Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piedāvātajā mūžizglītības programmā “Leonardo da Vinci” mobilitātes projektā “Cilvēkiem darba tirgū”.

Meklējot iespējas darbinieku attīstībai, Cēsu alus 2013.gadā iesaistījās Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piedāvātajā mūžizglītības programmā “Leonardo da Vinci” mobilitātes projektā “Cilvēkiem darba tirgū”.

Uzņēmumam tas ir izdevīgs projekts, jo tiek segtas visas izmaksas, nav vajadzīgs līdzfinansējums. Kad līdzdalība projektā apstiprināta, tiek piešķirti 80 procenti finansējuma, bet pārējo finansējumu var saņemt, kad iesniedz projekta atskaites.

2013.gadā pieredzes apmaiņas praksē uz Somiju, uz Cēsu alus mātes kompāniju Olvi devās ražošanas un tehniskās daļas darbinieki – laboratorijas, tehniskās nodaļas, raudzētavas, pildīšanas nodaļu vadītāji, tehnologs, un galvenais aldaris, jo tieši ražošanā līdzīgā uzņēmumā ir visgrūtāk iegūt pieredzi Latvijā. Viņi tikās ar saviem tiešajiem kolēģiem un kopā divas nedēļas strādāja un pildīja prakses uzdevumus.

Trīs mēnešus pirms došanās mācībās uz Somiju Cēsu alus darbinieki mācījās angļu valodu, lai justos brīvāk, lai saziņā ar kolēģiem nebūtu nesaprašanās. Arī valodas apmācība paredzēta projektā.

Mēs labprāt dalāmies ar savu pieredzi, lai arī citi uzņēmēji uzdrīkstētos izmantot Leonardo da Vinci un citus ES piedāvātos projektus. Šis ir piemērs, ka jaunas zināšanas iegūt var ļoti veiksmīgi, ne vienmēr viss jāfinansē uzņēmumam.

bildee

Cēsu alus Laboratorijas vadītāja Laila Ābola un Jauno dzērienu ražošanas tehnoloģe Madara Siliņa praksē Somijā, Olvi grupas uzņēmumā.

Additional information

Office

 

cesualus@cesualus.lv

Tel.: +371 67511377

Archive

2024

In order for this website to function, it uses strictly necessary cookies. With your consent, analytical and performance cookies may additionally be used on this website. Please tick your choice. Cookie policy

Necessary cookies
Analytical cookies
Acept only checked
Accept all cookies