Are you already 18 years old?

Alcohol use has a negative effect, its sale, purchase and transfer to minors is prohibited.

Cēsu alus saņem Platīna kategorijas novērtējumu Ilgtspējas indeksā

Ilgtspējas indeksa ekspertu vērtējumā lielākā Latvijā ražojošā alus darītava AS Cēsu alus ceturto gadu pēc kārtas saņēmusi augstāko ilgtspējīga biznesa novērtējumu – Platīna kategoriju. Saņemtais novērtējums apliecina augsto sociālās atbildības kultūru un uzņēmuma ilgtspējas sniegumu, kā arī atklātību un caurskatāmību uzņēmuma darbībā un komunikācijā.

Eva Sietiņsone, Cēsu alus valdes priekšsēdētāja: “Dalība Ilgtspējas indeksā ir efektīvs rīks, kas ļauj mums uzstādīt arvien jaunus mērķus, kā arī domāt par jauniem projektiem un iniciatīvām ilgtspējīgai izaugsmei, sabalansēti strādāt un sadarboties ar mūsu ieinteresētajām pusēm. Ilgtspējīgas biznesa attīstības pamats, ko mēs esam veidojuši daudzu gadu garumā, palīdzēja mums ārkārtējās situācijas laikā rast jaunus risinājumus efektīvai uzņēmuma darbības nodrošināšanai, kā arī ļoti skaidri atspoguļoja mūsu prioritātes – rūpes par saviem darbiniekiem, klientiem, apkārtējo vidi un sabiedrību.”

2019.gadā uzņēmumā Cēsu alus veikti daudzi darba vides labiekārtošanas un energoefektivitātes pasākumi, notikusi biznesa procesu attīstība, lai klientiem nodrošinātu augstākās kvalitātes produktus un servisa līmeni. Cēsu alus ražotnē liela uzmanība tiek pievērsta darba drošības un darbinieku labsajūtas jautājumiem. 2019.gadā sasniegts viens no mērķiem darba drošības jomā – iegūts Arodveselības un darba drošības pārvaldības sertifikāts ISO 45001. Lai audzētu darbinieku izpratni par sociālās atbildības jautājumiem, notikušas e-apmācības visiem uzņēmuma darbiniekiem. Veiktas investīcijas iekārtu modernizēšanā, darbības efektivitātes uzlabošanā, energoefektivitātes nodrošināšanā – turpināta LED apgaismojuma nomaiņa ražotnes telpās, kā arī uzstādīta automātiska ventilācijas sistēma un veikti citi pasākumi. Īstenojot sociāli atbildīgu produktu attīstību, 2019.gadā paplašināts bezalkoholiskā alus piedāvājums, un noteikts mērķis stratēģiski attīstīt bezalkoholisko dzērienu piedāvājumu turpmāk. Tāpat Cēsu alus ik gadu ziedo apmēram 50 000 dzērienu litrus dažādiem labdarības, kultūras un sporta pasākumiem.

AS Cēsu alus Ilgtspējas indeksa novērtējumā piedalās kopš tā ieviešanas Latvijā 2010.gadā. Pirmajos trīs gados AS Cēsu alus saņēma Sudraba kategorijas novērtējumu, bet mērķtiecīgi attīstot uzņēmuma darbību un ilgtspējas sniegumu, no 2013.gada uzņēmuma veikums Ilgtspējas indeksā novērtēts ar Zelta līmeni un kopš 2017.gada – ar Platīna līmeni.

AS Cēsu alus katru gadu izdod Sociālās atbildības pārskatu, kurā ietverta informācija par uzņēmumā noteikto sociālās atbildības stratēģiju un mērķiem, īstenotajām aktivitātēm un plāniem katrā no definētajām atbildības jomām. Ar jaunāko Cēsu alus Sociālās atbildības pārskatu var iepazīties šeit: https://ej.uz/SA_parskats_2020