Are you 18 years old?
CONSUMPTION OF ALCOHOL HAS A NEGATIVE IMPACT. IT IS PROHIBITED TO SELL IT, BUY IT AND PASS IT ON TO MINORS.

Press releases

25.02.16
Cēsu alus – TOP Darba devējs 2015 Vidzemes reģionā

AS „Cēsu alus” saņēmis 1.vietu interneta personāla atlases uzņēmuma „CV-Online Latvia” rīkotajā aptaujā „TOP darba devējs 2015”. Balva piešķirta par 1.vietu starp darba devējiem Vidzemes reģionā.

AS „Cēsu alus” personāla nodaļas vadītāja Daiga Ozoliņa – Punāne:

“Prieks un gandarījums par balvu un augsto novērtējumu! Vienmēr ir patiess prieks, kad Tavs darbs tiek atzinīgi novērtēts no nozares profesionāļu vidus! Vienlaikus, protams, augstākais novērtējums darba devējam ir apmierināti, lojāli un motivēti darbinieki – tādēļ vienlaikus mans paldies ir arī visiem Cēsu alus darbiniekiem!

Cēsu alus iekšējās kultūras pīlārs ir nepārtraukta attīstība, tādēļ vienmēr tiecamies pilnveidoties. Patlaban mūsu aktuālie projekti ir LEAN ieviešana uzņēmuma iekšējā kultūrā, kas pamatā nozīmē, ka efektivizējot procesus veidojam tādus darba pienākumus, kas rada pievienoto vērtību uzņēmumam. Otrs būtisks projekts, ko īstenojam, ir Amatu misijas, kas ir īsi formulēta katra amata misija atainojot katra darbinieka veiktā darba patieso jēgu un nozīmi kopējo kompānijas mērķu sasniegšanā.

Tieši jēgpilns un pievienoto vērtību veidojošs darbs ir šī brīža personālvadības izaicinājums pasaules labākajos uzņēmumos – novēlu arī mums visiem izaicināt sevi šajā jomā un sasniegt pozitīvus rezultātus!”

Lai noskaidrotu un apbalvotu labākos darba devējus Latvijā, “CV-Online Latvia” vairāk nekā mēnesi – laikā no 2015.gada 28.decembra līdz 2016.gada 27.janvārim – veica vērienīgu aptauju “Top darba devējs 2015”, kurā šogad piedalījās 4088 respondenti.

Cēsu alus personāla nodaļas vadītāja Daiga Ozoliņa – Punāne un CV-Online Latvia vadītājs Aivis Brodiņš

Additional information

Office

 

cesualus@cesualus.lv

Tel.: +371 67511377

Archive

2023

In order for this website to function, it uses strictly necessary cookies. With your consent, analytical and performance cookies may additionally be used on this website. Please tick your choice. Cookie policy

Necessary cookies
Analytical cookies
Acept only checked
Accept all cookies